Život je cesta ...


"Vždy, když se vrátím z cest, unavená a plná dojmů, s nedočkavostí a trošku i s obavami čekám, jaké budou fotografie, které jsem přivezla.

V klidu domova si potom prohlížím obrázky z míst, která jsem navštívila a začínají se mi vybavovat krásy přírody, zajímavá místa a neopakovatelné zážitky.

Čím více se vzdaluje doba od jednotlivých cest, tím více začíná fungovat normální lidská vlastnost, zapomínání. A v tuto chvíli začínají fungovat fotografie jako obrazový cestovatelský deník, který oživí krásné zážitky.

Touto formou, mými fotografiemi, Vám chci přiblížit krásy světa, které mi bylo dopřáno vidět."